Harmonogram projektu

Časový rozvrh řešení projektu na rok 2008 a další roky řešení projektu

Rok

Kontrolní dny

Etapy řešení

Výstupy řešení

2008

KD do 30.6.2008
- průběžný stav řešení

 • Návrh metodiky zjišťování produkce
 • Příprava sběru dat
 • Sběr dat
 • Interpretace dat

 

 

 

KD do 30.9.2008
- průběžný stav řešení

 • Návrh databáze ukazatelů
 • Příprava podkladů ke 
 • vzorovým prevenčním
  manuálům

 

Závěrečný KD
 do 10.12.2008
- předání závěrečné zprávy do 20.11.2008

 • Databáze ukazatelů produkce
 • Návrh znění zákona o odpadech ve vztahu k živnostenským odpadům
 • Informační podpora projektu
 • Metodika zjišťování ukazatelů produkce živnostenských odpadů
 • Databáze ukazatelů produkce živnostenských odpadů
 • Návrh znění části zákona o odpadech k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů
 • www, publikace

2009

KD do 30.6.2009
- průběžný stav řešení

 • Návrh specializovaného software
 • Aplikace ukazatelů v konkrétním území, návrh optimalizace technického vybavení
 • Lokalizace v GIS
 • Návrh koncepce e-learningového vzdělávání

 

 

KD do 30.9.2009
- průběžný stav řešení

 • Příprava přihlášky průmyslového vzoru
 • Optimalizace technického vybavení území
 • Příprava vzorových prevenčních manuálů

 

 • Přihláška průmyslového vzoru
  metodiky

Závěrečný KD
do 10.12.2009
- předání závěrečné zprávy

 • Dopracování software produkce
 • Dopracování vzorových manuálů
 • Dopracování koncepce e-learningového vzdělávání

 

 • Software pro výpočet produkce
 • Vzorové prevenční manuály
 • Koncepce e-learningového vzdělávání

 

2010

KD do 30.6.2010
- průběžný stav řešení

 • Příprava odborné monografie
 • Příprava metodického návodu – příručky pro obce
 • Ověření koncepce e-learningového vzdělávání

 

 • Metodika výpočtu produkce ke schválení
 • Návrh části odborné monografie

 

KD do 30.9.2010
- průběžný stav řešení

 • Dopracování odborné
  monografie
 • Dopracování metodického návodu – příručky pro obce
 • Návrh odborné monografie
 • Návrh metodického návodu – příručky pro obce

Závěrečný KD
do 10.12.2010
- předání závěrečné zprávy

 • Zpracování závěrečné zprávy o řešení projektu
 • Závěrečná zpráva
 • Odborná monografie pro tisk

 

  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010