Partneři - dodavatelé služeb

Název organizace:
MARKENT, s.r.o.
Právní forma organizace:
právnická osoba – společnost s ručením omezeným
Oprávněný zástupce:
Mgr. Jiří Remr, jednatel
Sídlo organizace:
Pecharova 10, 146 20 Praha 4
Adresa pro korespondenci:
Heřmanova 22, 170 00 Praha 7
IČ:
63984873
DIČ:
CZ63984873
E-mail:
jiri.remr@markent.cz

Věcné zaměření spolupráce

V rámci výzkumného projektu „Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“ provádí průzkum produkce živnostenských odpadů ve vybraných oborech ekonomických činností a u vybraných subjektů na území ČR.

Metodika a postup průzkumných prací

 1. telefonický screening v rozsahu 10-15 min.
 2. sběr dat podle dotazníku v rozsahu 35-40 min.; preferovanou formou je face-to-face interview, za účelem zvýšení návratnosti může být metoda v konkrétních případech alternována dle požadavků respondenta 
 3. velikost zkoumaného vzorku 15-20 subjektů v každé kategorii CZ-NACE; v případě nízké míry návratnosti je možná záměna kategorií
 4. stratifikovaný náhodný výběr
 5. kontrola dat provedená standardními metodami (tj. kontrola úplnosti a logické konzistence dat v dotaznících; zpětné ověření extrémních hodnot; vyloučení odpadů bez kódů EWC případně jejich doplnění; kontrola vztahu mezi předmětem činnosti a produkcí odpadu)
 6. vyhodnocení dotazníků, zpracování závěrečné zprávy

Průzkumné práce jsou ukončeny k 31.5.2009 formou zpracování závěrečné zprávy.

 

Název organizace:
České ekologické manažerské centrum (CEMC)
Právní forma organizace:
právnická osoba – občanské sdružení podle zákona č. 83/1991 Sb.
Oprávněný zástupce:
Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel
Sídlo organizace:
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
IČ:
45249741
DIČ:
CZ45249741
E-mail:
student@cemc.cz

 Věcné zaměření spolupráce

V rámci výzkumného projektu "Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi" zpracovává návrh specializovaného internetového portálu.

Postup prací v roce 2009

 1. návrh koncepce specializovaného portálu
 2. naplnění oblastí odpadového hospodářství
 3. naplnění souvisejících oblastí v rámci životního prostředí
 4. zkušební provoz internetového portálu
 5. úprava portálu po ověření jeho provozu

 

Název organizace:
Centrum čistší produkce Brno
Právní forma organizace:
fyzická osoba s oprávněním k podnikání
Oprávněný zástupce:
Josef Šlesinger
Sídlo organizace:
Masná 5, 602 00 Brno
IČ:
60429348
E-mail:
cpcbr@volny.cz

Věcné zaměření spolupráce

V rámci výzkumného projektu „Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“ zpracovává vzorové projekty čistší produkce, které budou součástí vzorových manuálů prevence odpadů ve vybraných živnostenských oborech.

Postup prací v roce 2009

Zpracování demonstračních projektů ve vzorové manuály prevence odpadů v následujících živnostenských oborech: stravovací služby, hotel, úřady, opravy motorových vozidel.

 

Název organizace:
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR         
Právní forma organizace:
právnická osoba – občanské sdružení
 
podle zákona č. 83/1991 Sb.
Oprávněný zástupce:
Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka
Sídlo organizace:
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
E-mail:
Svobodova@amsp.cz

 

Název organizace:
INISOFT s.r.o.
Právní forma organizace:
právnická osoba – společnost s ručením omezeným
Oprávněný zástupce:
Ing. David Mareček, jednatel
Sídlo organizace:
Ruprechtická 440/33, 460 01 Liberec 1
E-mail:
marecek@inisoft.cz

 Věcné zaměření spolupráce

V rámci výzkumného projektu „Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“ je zpracovatelem návrhu software pro výpočet produkce živnostenských (komunálních) odpadů v libovolné územní jednotce – pasport odpadů. K tomu je zpracován datový standard pro přenos dat v informačním systému obcí. 

 

Název organizace:
Ing. David Hrabina
Právní forma organizace:
fyzická osoba s oprávněním k podnikání
Oprávněný zástupce:
Ing. David Hrabina
Sídlo organizace:
Osadní 46/39, 170 00 Praha 7
IČ:
72931370
E-mail:
david.hrabina@centrum.cz

 Věcné zaměření spolupráce

V rámci výzkumného projektu „Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“ zajišťuje informační podporu řešení projektu. Navrhuje a zakládá internetovou prezentaci. Zajišťuje provoz webových stránek a provádí jejich pravidelnou aktualizaci. Spolupracuje na získávání technicko-ekonomických informací potřebných pro řešení projektu. Účastní se grafického zpracování výsledků řešení, připravuje prezentaci projektu podle požadavků řešitele.   

 

Název organizace:
Město Jaroměř
Právní forma organizace:
územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou
Sídlo organizace:
nám. ČSA 16, 551 33 Jaroměř
IČ:
272728
E-mail:
podatelna@jaromer-josefov.cz

 Věcné zaměření spolupráce

Aplikace ukazatelů měrné produkce živnostenských odpadů v konkrétním území. Vytvoření pasportu služeb a malých živností na území města. Ověření speciálního software pro výpočet produkce živnostenských odpadů. Lokalizace živnostenských odpadů na území města. Postup prací v roce 2009:

 1. Pasportizace služeb a živností na území města.
 2. Sběr dat včetně základních indikátorů za účelem aplikace měrných ukazatelů produkce u subjektů registrovaných v pasportu.
 3. Rafinace dat z terénního sběru. Přenos dat do specializovaného software.
 4. Výpočet produkce a její lokalizace v mapových podkladech.
 5. Ověření správnosti výpočtu a zpětná úprava programu. Odsouhlasení výstupů.zpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010