Prezentace, články

 

Přednáška ŽO Kouty nad Desnou
Článek uveřejněný ve SBORNÍKU ZE SYMPOZIA „Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství“, Kouty nad Desnou 2010

Článek OF 06_2010
Článek uveřejněný v časopisu ODPADOVÉ FÓRUM 6/2010 s názvem „Stanovení produkce živnostenských odpadů na území města“.

Článek ve WF 2010
Článek uveřejněný v recenzovaném neimpaktovaném časopisu WASTE FORUM listopad 2010 s názvem „Metodika stanovení produkce komunálních odpadů“.

Nové výzkumné projekty v odpadech
Bohumil Černík, Zdenka Kotoulová, Marie Tichá

ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY
Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO

Produkce živnostenských odpadů v ČR
Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO, Ing. Bohumil Černík, ENZOzpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010