Kontakty na řešitele

Projektu SP/II/2f1/2/07
„Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi“

Řešitel  
   
Název organizace: Ing. Zdenka Kotoulová – SLEEKO
Právní forma organizace: fyzická osoba s oprávněním k podnikání
Sídlo organizace: Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10
IČ: 436 73 813
DIČ: CZ485709077
Tel.: 274 818 715
E-mail: kotoulova@quick.cz
   
   
Spoluřešitel  
   
Název organizace: Ing. Bohumil Černík – ENZO
Právní forma organizace: fyzická osoba s oprávněním k podnikání
Sídlo organizace: Rezlerova 310, 109 00 Praha 10
IČ: 443 32 441
DIČ: CZ520908178
Tel.: 224 239 248
E-mail: cernik.bohumil@centrum.czzpět na hlavní stránku >>


  copyright Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO
poslední aktualizace 6.5.2010